Choď na obsah Choď na menu
 


Aktivity

 

Plán akcií: 2018-2019

 

9/2018

Spoznajme sa navzájom-zábavné pohybové aktivity na              školskom dvore s rodičmi.

10/2018

Ďakujem Vám starí rodičia-posedenie pri kultúrnom programe detí pre starých rodičov po 2.triedach v jedálni.

11/2018

Voda je môj kamarát-získanie základov plaveckých zručností.

12/2018

Vianoce prichádzajú-predvianočné popoludnie s programom pre rodičov.

1/2019

Prekvapme sa navzájom-triedne projekty s tematickým zameraním.

Návšteva 1.ročníka-priblížiť deťom prostredie ZŠ.

2/2019

Karneval-veseľme sa spolu v maskách,každá trieda samostatne.

3/2019

Múdrosti z knihy-utvoriť si trvalý návyk so záujmom o literatúru,návšteva knižnice.

30.výročie MŠ-slávnostné stretnutie a posedenie zamestnancov terajších aj bývalých,predstaviteľov mesta,rady školy v priestoroch MŠ.

4/2019

Hviezdne nebo-zážitkové učenie v prenosnom planetáriu.

5/2019

Mamka moja rád ťa mám-vystúpenie pre mamičky po triedach.

Prišla jar do záhrad-exkurzia do ovocného sadu Sedliská.

Relaxačný chodník-realizácia v spolupráci s rodičmi.

6/2019

Hráme sa hráme-spoločné zábavné popoludnie na MDD na školskom dvore.

Výlet predškolákov-vybrať lokalitu v spolupráci s rodičmi.

Škola v prírode-pobyt v prírode s aktivitami prispôsobenými pobytu vonku

Rozlúčka predškolákov-slávnostná rozlúčka predškolákov v kaštieli a MŠ.