Choď na obsah Choď na menu
 


Aktivity

 

Plán akcií: 2016-2017

 

 

 

Aktivita

Cieľ aktivity

9/2016

Prišla jeseň do záhrad

Exkurzia do ovocného sadu Sedliská.

 Z: uč.3.a4.triedy

Jesenné šantenie

Aktivity na šk.dvore s rodičmi-cyklotúra, hodnotenie šarkanov, zhotovovanie výrobkov z plodov jesene.

Z: Filakovská, Macejková

10/2016

Učíme sa plávať

 

Získanie základov plaveckých zručností.

Z: uč.4.triedy

Moji starkí - mám Vás rád

Posedenie pri  kult .programe  detí  pre starých rodičov.

Z: učiteľky v triedach

11/2016

Zdravé zúbky

Aktivity spojené s praktickými ukážkami o starostlivosť o chrup.                            Z: Macejková

12/2016

Mikulášska nádielka  

Udržiavať zvyky, tradície s využitím trhov a vystúpením pre rodičov po triedach.

Z: učiteľky v triedach, v jedálni Durkotová, Andrášková

Vianočný bál

Poznať tradičné vianočné piesne a koledy v podaní detí.

Z:učiteľky v triedach

Zima očami detí-výstavka detských prác

 

 

Z: Coraničová, Hirjaková

1/2017

Návšteva 1. ročníka

Priblížiť deťom prostredie ZŠ.

2/2017

Fašiangy prichádzajú

Veseľme sa spolu.

Z: Hirjaková

Bábkové divadlo v MŠ 

Utvárať u detí hodnotový systém.

3/2017

Múdrosti z knihy

Utvoriť si trvalý návyk so záujmom prezerať si umeleckú náučnú literatúru ,návšteva knižnice.        

Z: Coraničová

Vynášanie Moreny

Upevňovať u detí ľudové zvyky.

Z: Andrášková

4/2017

Návšteva Zemplínskych Hámrov - náučný chodník

 

Environmentálne aktivity: turisticko-poznávacia vychádzka obohatená o rôzne hravé formy poznávania rastlinnej a živočíšnej ríše.                                            

 Z: uč.3.a 4.triedy

Jarná brigáda

Vysadiť  kvety a kríky v areáli MŠ, úprava skalky

 Z: Filakovská a kolektív

Návšteva dopravného ihriska - v MŠ Kukučínova

V záujme utvárania poznatkov o bezpečnom správaní sa na komunikáciách a predchádzaniu úrazom a nehodám .

 

5/2017

Vesmír očami detí

Zapojenie sa do výtvarnej súťaže.

Moja zlatá mamička

 Besiedky pre mamičky s prezentáciou detí a odovzdaním darčekov.

 

 

 

6/2017

MDD

Spoločné zábavné popoludnie so školským divadielkom

Z: Hirjaková

Rozlúčka s predškolákmi

slávnostné odovzdávanie ,,osvedčení“ predškolákom   

Z: uč.4.triedy

Škola v prírode

plniť úlohy z environmentálnej výchovy: uvedomovať si hodnotu prírodného prostredia pre človeka,  navodzovať stav psychickej a fyzickej pohody, radosť so spoločnej práce rodičov, detí a učiteliek MŠ

Z:uč.4.triedy a riaditeľka