Choď na obsah Choď na menu
 


ZÁPIS DETÍ DO MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

                                                                                                                          

Riaditeľka MŠ oznamuje,

že v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008

v znení Vyhlášky 308/2009 Z.z. o materskej škole

a Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní,

bude v dňoch

 od 30.04.2018 - 31.05.2018

zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na

školský rok 2018 / 2019

Žiadosť si môžete osobne vyzdvihnúť v materskej škole. Vypísanú a lekárom potvrdenú žiadosť odovzdajte do uvedeného termínu riaditeľke MŠ.

                    Ďalšie  informácie na telefónnych číslach

 

                     057 / 768 22 44,  0917 574 947

PONÚKAME:

- zaujímavé aktivity pre deti a rodičov počas celého roka

- detské edukačné programy podľa ŠkVP

- pestrá krúžková činnosť

- predplavecká príprava

- saunovanie detí 2x -4x mesačne vo vlastnej saune

- tichá lokalita s priestranným školským dvorom

 

Náhľad fotografií zo zložky Naša škôlka