Choď na obsah Choď na menu
 


       Materská škola na Ul. Perečínskej 2546/23 v Snine je 4 triedna štátna škola. Nachádza sa v blízkosti obchodného reťazca TESCO v prostredí IBV v bezpečnom a bezhlučnom prostredí.

      Od roku 2002 má právnu subjektivitu. V roku 2005 prešla rekonštrukciou. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 2 do 6 , resp. 7 rokov. Pozostáva z 3 pavilónov.

     V dvoch  pavilónoch sú triedy, šatne, spálne, umývarky, sauna, jedáleň. V treťom pavilóne je kuchyňa, práčovňa, kotolňa, kancelária vedúcej školskej jedálne, ekonómky a riaditeľňa. MŠ má vlastnú saunu a vlastný zrdroj vykurovania - plynovú kotolňu.

      Školský dvor je priestranný, vybavený pružinovými hojdačkami, preliezkami, pieskoviskami, dreveným vláčikom a domčekom,altánkom, markízou, domčekom so šmýkalkou, kolotočmi. Vpredu je vybavený domčekom so šmýkalkou a pieskoviskom pre najmenšie deti,lezeckou stenou, hojdačkami a kolotočom.

      Prevádzka MŠ je od 06.30 - 16.30 hod. , resp. podľa dohody s rodičmi. Prevádzku zabezpečuje 8 kvalifikovaných učiteliek a 7 prevádzkových zamestnankýň.

Riaditeľka MŠ:                    Jana Filakovská

Poverená zastupovaním:   Anna Macejková

Vedúca ŠJ:                        Lucia Bartošová

Učiteľky:                             Valéria Andrášková

                                          Mária Coraničová

                                          Gabriela Durkotová

                                          Tatiana Hirjaková

                                          Anna Macejková

                                          Anna Semetkovská

                                          Nataša Stankociová

Prevádzkové zamestnankyne:

Ekonómka:                     Martina Buríková

Hlavná kuchárka:           Marcela Gribaninová

 Kuchárka:                      Anna Schoblová

Upratovačky:                 Iveta Čopíková,  Zdenka Jaňovková

Práčka:                          Ľubica Kapková

 

MŠ ponúka:

- tichá lokalita

- rozmanitá, pestrá činnosť v súlade so školským vzdelávacím programom

- pravidelné saunovanie vo vlastnej saune

- vkusne zariadený interiér MŠ a školský dvor

- oboznamovanie s anglickým jazykom

- IKT - oboznamovanie s prácou na počítači

- pestrá krúžková činnosť